Minithema: 200 jaar DNB

De arbeidsmarkt voor leraren: theorie, beleid en werkelijkheid

Cörvers, Frank

Telkens weer nieuwe ingrepen in de lerarensalarissen hebben ertoe geleid dat we nu al tientallen jaren bij herhaling worden geconfronteerd met een kwantitatief en kwalitatief tekort aan leraren, vooral als de economische groei aantrekt en de schaarste aan personeel in de marktsector snel toeneemt. Met het aantrekken van betere leraren door goede arbeidsvoorwaarden, waaronder een min of meer marktconforme salariëring, moet het mogelijk zijn om met een verhoging van de kwaliteit van het onderwijs betere leerlingen af te leveren. Een aantrekkelijkere beloning van leraren is echter niet meer dan een randvoorwaarde voor beter onderwijs. Veel winst kan er nog worden behaald uit het verbeteren van het personeelsbeleid van onderwijsinstellingen.