Inkomensongelijkheid

Inkomen, herverdeling en huishoudvorming 1977-2011: 35 jaar ongelijkheidsgroei in Nederland

Salverda, Wiemer

Dit artikel analyseert de Nederlandse inkomensongelijkheid op grond van speciaal beschikbaar gestelde, gedetailleerde gegevens van het CBS. Ik gebruik een ongelijkheidsmaat die de aandacht richt op de afstand tussen de onderkant en de bovenkant van de inkomensverdeling. De conclusie luidt dat de inkomensongelijkheid van huishoudens nu in belangrijke opzichten groter is dan ooit gedurende de afgelopen 35 jaar - en stijgende. Drijvende krachten achter deze groei zijn een doorgaande stijging van loonongelijkheid en een afnemende inkomensherverdeling (uitkeringen en belastingheffing). De rol van inkomens uit onderneming en vermogen is verrassend gering. Voor de vermindering van de ongelijkheid is correctie voor de samenstelling van huishoudens (z.g. standaardisering) minstens even belangrijk als het herverdelingsbeleid van de overheid. Het effect van de standaardisering, en daarmee de huishoudvorming, verdient meer aandacht in het publieke en wetenschappelijke debat, naast arbeidsmarktongelijkheid en herverdelingsbeleid.